Monday Morning Marketing: Buyer Persona

MMM buyer persona

Vanaf vandaag zullen we op regelmatige basis een video online plaatsen waarbij we een bepaald deel van online marketing uitleggen. Deze eerste Monday Morning Marketing gaat over Buyer Persona’s.

Video-transcript:

Hallo,
ik ben Chesney van het online marketing bureau Compas en vanaf vandaag zullen wij op regelmatige basis op maandagochtend een video online plaatsen waarin we kort wat meer uitleg geven bij een onderdeel van online marketing. Vooraleer we aan SEO of SEA beginnen, is het belangrijk om een plan te hebben. Bij die online marketing strategie wordt het groter geheel bekeken. Een onderdeel hiervan zijn buyer persona’s.

In deze eerste video zullen we het hebben over buyer persona’s.

Wat zijn buyer persona’s?

Vooraleer online marketing kan ingezet worden is het belangrijk om de doelgroep goed te leren kennen. En om die doelgroep beter te leren kennen kunnen er buyer persona’s opgesteld worden. Een buyer persona is een profiel van een voorbeeldklant op basis van die persoon zijn of haar gedrag en kenmerken.

Eenmaal deze buyer persona’s opgesteld zijn kan er veel gerichter online marketing ingezet worden. Denk daarbij aan advertenties die gerichter getarget kunnen worden, de juiste inhoud op de website plaatsen zodat de doelgroep geïnteresseerd is in wat er op de website staat en zo verder.

Hoe begin je hier aan?

Om buyer persona’s op te kunnen stellen moeten er enkele vragen beantwoord worden. Alle antwoorden op deze vragen van één voorbeeldklant vormt dan eigenlijk één fiche. Op die manier zullen er verschillende fiches gemaakt worden. Nu zal ik kort met jullie overlopen welke vragen je kan stellen om één fiche te maken.

Stap 1: Naam geven + achtergrondinformatie

Eerst en vooral zullen we de persona een naam geven om het wat levendiger te maken. Bijvoorbeeld “Kevin”. Daarna denken we na over de achtergrondinformatie van Kevin. Denk daarbij aan “Wat is zijn job?”, “Is hij getrouwd of niet?”, “Heeft hij kinderen?”, en zo verder.

Stap 2: Werkomgeving

Vervolgens gaan we dieper ingaan op zijn job en misschien nog algemener op het bedrijf waarvoor Kevin werkt. “Hoe groot is het bedrijf waarvoor hij werkt?”, “Hoeveel medewerkers zijn er actief?”, “Aan wie moet Kevin verantwoording afleggen?” en zo verder. Het spreekt voor zich dat voor een B2B bedrijf dit onderdeel wat dieper besproken moet worden dan voor een B2C bedrijf.

Stap 3: Demografische gegevens

Nu kunnen we overgaan tot de demografische gegevens van Kevin. “Hoe oud is hij?”, “Wat is zijn inkomen?” en “Wat zijn zijn vaste kosten?”, “Woont hij in de stad of in het platteland?” en zo verder. En dat onderdeel is dan weer heel belangrijk voor een B2C bedrijf.

Stap 4: Communicatie

Next, wat zijn de communicatievoorkeuren van Kevin? Wordt hij liefst gecontacteerd via mail? Via telefoon? Social media? Of zelfs nog per post? En voor B2B bedrijven kan je dan ook gaan nadenken of er eerst een assistent is dat bijvoorbeeld zijn mails en telefoongesprekken filtert en zo verder.

Stap 5: Doelstellingen

Daarna vullen we de fiche aan met informatie over zijn doelstellingen. Een B2B bedrijf gaat nadenken over wat de doelstellingen zijn van Kevin op het vlak van zijn werk zoals “20% meer klanten krijgen” of “altijd bereikbaar zijn voor zijn klanten” en zo verder. Voor een B2C bedrijf kunnen er persoonlijke doelstellingen zijn. “Wil hij meer tijd kunnen spenderen met zijn gezin?”, “Wil hij een betere conditie?” of iets in die aard.

Stap 6: Tegenargumenten + weerlegging

Eenmaal zijn doelstellingen zijn opgeschreven kunnen we overgaan tot tegenargumenten dat Kevin zou kunnen hebben voor het product of de dienst dat het bedrijf aanbiedt. Dit kan gaan van “Het is te duur”, “Het kost te veel moeite om aan te kopen” en zo verder.

Daarna gaan we opschrijven hoe die tegenargumenten kunnen tegengaan. Hoe kunnen we er voor zorgen dat de tegenargumenten dat Kevin heeft eigenlijk geen rol meer spelen?

Stap 7: Marketingboodschap

Als we dat allemaal gevonden hebben, kunnen we een marketingboodschap formuleren voor Kevin. En die marketingboodschap kan dan gebruikt worden in de campagnes die het bedrijf zal voeren. Dat kan zowel op de website als in advertenties en zo verder.

En nu?

Nadat we de buyer persona Kevin beter hebben omschreven gaan we hetzelfde doen voor andere buyer persona’s. Op die manier komen we tot een hele verzameling van fiches die eigenlijk in totaal je volledige doelgroep representeren. Daarna kan er voor elke buyer persona een customer journey opgesteld worden. En aangezien we nu meer weten over onze doelgroep, zal het dus belangrijk zijn om op het juiste moment de juiste boodschap te brengen maar ook aan de juiste personen. Hoe dat allemaal in zijn werk gaat zien we in een volgende monday morning marketing.

Tot ziens

 

Share this Post

Lees ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *